TÖRÖLJÉK EL AZ EGYHÁZI KASZTOKAT!

most kaptam ezt a hírt:
    Budapest, 2008. szeptember 25., csütörtök (OS) – Öt világvallás hazai
képviselői levélben fordultak az illetékes minisztériumhoz és a négy
érintett egyházhoz, amiben az alkotmányos elvek következetes betartását
kérték.

    Az alulírott egyházak a médiából értesültek róla, hogy az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkársága ismétlődően
tárgyalásokat folytat a katolikus, református, evangélikus egyház, valamint
a Mazsihisz képviselőivel. Csepregi András, az Egyházi Kapcsolatok
Titkárságának vezetője szerint e megbeszélések célja, hogy több évtizedes
távlatra dolgozzanak ki finanszírozási terveket, figyelembe véve az egyházak
szempontjait.

     Általánosságban véve üdvözlésre méltónak látjuk az állam és a hazai
egyházak közötti egyeztetés kezdeményezését. Azonban egyházaink képviselői
felhívták a Minisztérium figyelmét – és szeretnék erre a társadalom
figyelmét is ráirányítani – hogy Magyarországon nem négy, hanem több mint
száz bejegyzett egyház működik. A nagy világvallásokat hazánkban a
keresztény és a zsidó vallás különböző közösségei és felekezetei, valamint a
hinduizmus, a buddhizmus és az iszlám egyházai képviselik.

     Az egyeztetésről szóló beszámolók szerint a résztvevők megállapodtak
abban, hogy alkotmányos kereteken belül szeretnék megtalálni az új, szakmai
megoldásokat. E gondolat jegyében felkérjük az Egyházi Kapcsolatok
Titkárságát, hogy ne hozzon létre önkényes kasztokat az egyházak között,
hanem az alkotmányos alapelvekkel tényleges összhangban, azonos jogú
felekként viszonyuljon a bejegyzett egyházakhoz.

     A három nagy keresztény felekezet és a Mazsihisz jelentős társadalmi
szerepét elvhű módon akkor is méltányolni tudja az állam, ha nem szorítják
ki a tárgyalások köréből a többi, egyeztetésre jogosult vallást és
felekezetet. Ezért felkérjük a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi
Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi
Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetőit, hogy az alkotmányosság és a
felebaráti szeretet elve alapján, a korábbi gyakorlatnak megfelelőn, üljenek
egyazon tárgyalóasztalhoz más világvallások hazai képviselőivel.
    
Egyházaink a hivatalos tárgyalások kiszélesítésének érdekében egyeztetést
kezdeményeztek a Minisztérium illetékes képviselőivel. A megbeszélésre
szeptember 12-én került sor, amely bár baráti hangvételű volt, egyelőre nem
hozott számunkra elfogadható megoldást.

Izgalmas könyv

Tegnap volt egy gyűlés a lelki tanítómesteremmel és az illusztrátor csapattal a templomban. Maharaja régóta írja az aktuális könyvét, ami arról szól, hogyan nyilvánulnak meg a szent helyek Krisna-völgyben. Ez egy nagyon mély téma és elég sok időt szentel ennek a kifejtésére. A készülő kiadvány exkluzív minőségű lesz. Közel 1200 oldal, tele szebbnél szebb rajzokkal. Jelenleg 10 művész dolgozik rajta, ebből hárman teljes időben. Fel is töltök ide néhány képet, csak hogy látahassátok a hangulatukat:

Emellett nagyon szép ruhákba volt öltöztetve Gaura Nitai. Le is teszteltem és fel is avattam az iphone kameráját: