Markológéppel a bulldózerek ellen

Kazahsztáni hittársaikért demonstrálnak a magyar Krisna-hívők

Kazahsztánban egy körzeti önkormányzat koncepciós pert indított a
Krisna-hívők ellen. A felsőbb nyomásra született ítélet következtében a
hívektől kompenzálás nélkül el akarják kobozni hét éve vásárolt
ötvenhektáros farmjukat, házaikat pedig a földdel akarják egyenlővé tenni.
Április 25-én a farm lakóinak élő torlaszt alkotva sikerült útját állniuk a
bulldózernek, ám a rendőrség kilátásba helyezte, hogy hamarosan
rohamosztaggal vonul a helyszínre.

Ironikus, hogy miközben Kazahsztánban fel akarnak számolni egy vallási
közösséget, az ország vezetősége nemzetközi folyóiratokban olyan
hirdetéseket jelentet meg, mely szerint “A kazahsztáni kormány alapvető
küldetése egy szabad és demokratikus társadalom építése, amely mindenki
számára egyenlő lehetőségeket biztosít.” (Herald Tribune, 2006. április 27.)
A Krisna-hívők elleni akciók hátterében valójában az állam vallási
kisebbségek iránti intoleranciája áll, tetézve a helyi önkormányzat
taktikájával, amelynek révén meg akarják szerezni a vallási szervezet
földterületét, amelynek értéke az utóbbi években jelentősen megnőtt.

A kazahsztáni államvezetés főbb szerveit az utóbbi napokban a világból
mindenhonnan érkező faxok és e-mailek árasztották el (köztük a
Magyarországról érkező levelek), amelyben hindu közösségek és emberjogi
szervezetek fejezik ki ellenérzésüket a békés állampolgárok vallási alapon
történő háborgatása és kisemmizési szándéka miatt.

Krisna magyar követői számára azért is szívbemarkolóak a kazahsztáni
események, mert a két országban élő hívők között a kölcsönös látogatások
eredményeképpen az elmúlt években szoros baráti kapcsolat alakult ki.

A MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE EGY ÓRÁS ÉNEKES DEMONSTRÁCIÓT
TART MÁJUS 3-ÁN SZERDÁN 10 ÓRÁTÓL A KAZAHSZTÁNI NAGYKÖVETSÉG ELŐTT (II. KAPY
ÚT 59.)

A bulldózeres vallásüldözés elleni tiltakozásuk nyomatékosításképpen egy
markológéppel jelennek meg a helyszínen. A markolón, illetve a követség
épülete előtt transzparensekkel fejezik ki véleményüket:

VALLÁSÜLDÖZÉS KAZAHSZTÁNBAN!
BULLDÓZERREL HÍVŐK ELLEN?!
HOL A VALLÁSSZABADSÁG?

Egy háromfős delegáció egyúttal hivatalos látogatást tesz a Nagykövetség
ideiglenes ügyvivőjénél. A delegáció tagjai: Sivaráma Szvámi, a hazai
Krisna-hívők vezető lelkésze (aki gyakran látogat Kazahsztánba, és
tanítványi is élnek ott); Mr. S. V. Mani, a Magyarországon élő indiaiak
képviseletében; és Szent-Iványi Ilona, a Nemzetközi Szövetség a
Vallásszabadságért (IARF) európai képviselője.

A magyarországi Krisna-hívők a nemzetközi tiltakozóhullámhoz csatlakozva
nyomatékosan kérik a kazahsztáni kormányt, hogy alaposan és elfogulatlanul
vizsgálja ki a szóban forgó ügyet, és biztosítsa, hogy az országban egyetlen
vallási kisebbség tagjait sem érheti sérelem hitbéli meggyőződésük, vagy a
hatóságok önkényeskedése és arroganciája miatt.

További háttérinformációk: krisna.hu/kazah

Leave a Reply